LA JUNTA

Els membres de la Junta de l’AMPA de l’Aulet

 

CÀRRECS:

 • Presidència: Sílvia Martínez Roca
 • Secretaria: Olga Puignou Soler
 • Tresoreria: Ferriol Danés Vilar
 • Vocalies: Joana Ballart Bosch, Radostina Kirilova Metodieva, Montse Venegas,  Marta Ventura, Noemí Pérez i Meri Yañez


COMISSIONS:

 • Comunicació: Joana Ballart, Mercè Pallero, Olga Puignou,  Juan Salvador Juan i Ester Romero.
 • Material escolar: Joana Ballart i Radi Kirilova.
 • Acollida: Clémentine Prévost i Sílvia Martínez.
 • Menjador: Júlia Blanco i Montse Venegas. 
 • Biblioteca: Olga Puignou.
 • Extraescolars: Sílvia Martínez, Mercè Pallero, Àngels de Juan i Anna Soler.
 • Artística: Sara Ortíz i Sílvia Martínez.
 • Espai familiar i festes: Olga Puignou i Mercè Pallero.
 • Casalet: Mercè Pallero.

 

CONSELL ESCOLAR

 • Representant de l’AMPA: Marta Ventura