ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Informació extraescolars

Graella Extraescolars

GAME

 

 

ELS TALLERS DE L´AULET.

 

CERÀMICA ofereix l’oportunitat d’estimular el sentit del tacte i la creativitat . Es treballarà el volum de la peça, a mida de cada alumne, creant formes geomètriques, peces artístiques i peces útils. També s’educa a saber fer un bon ús del material emprat. Els infants porten a casa els treballs que han fet o fan dia a dia.

Tallerista: Provi Casals

Edats: P4 a 6è

Dia: els dimecres i divendres

Lloc: Aula de Plàstica

Quota: 50 € trimestre

(recomanable 10 inscripcions, màxim 15 – mínim 8) – estudiarem cada cas.

 

Al TALLER D´ART, el treball es centra en acompanyar els infants a despertar la seva percepció sensible, alliberar-se d’imatges preconcebudes i a desenvolupar la seva pròpia capacitat creativa, facilitant la comprensió del fet estètic, l’auto-expressió i la satisfacció per la feina ben feta.

El treball es centra, principalment, en els àmbits del TRAÇ (dibuix) i el COLOR (pintura) . Utilitzarem materials naturals, com ara paper, cera, llana... per tal d’apropar-nos a la realitat dels objectes que ens envolten i ajudar així al nen/a a descobrir i obrir-se al món. Tanmateix es donarà molt valor a que els exercicis proposats i els materials emprats siguin adients a l’estadi cognitiu i motriu de cada alumne.

Tallerista: Roser Arimany

Edats: P4 a 6è

Dia i hora: els dijous

Lloc: Aula de plàstica

Quota: 50 € trimestre

(recomanable 10 inscripcions, màxim 15 – mínim 8) – estudiarem cada cas.

 

EMOCIONS I IMPROVITZACIONS TEATRALS

L´expressió corporal és un mitjà molt potent per desenvolupar la creativitat en els infants. És la base del desenvolupament motor i cognitiu dels nens i nenes i permet mantenir la forma física i mental de qualsevol persona. És el llenguatge del cos. Així, doncs, l'expressió corporal no té sentit si no serveix per entendre's millor i comunicar-se amb els altres. No només educa la fantasia i la creativitat, sinó que també reforça l’autoestima, la capacitat de cooperar amb la resta de companys, per tant acaba essent una eina per educar i

formar.

Treballarem diferents tècniques teatrals, cant, ball, expressions corporals i sobretot la improvisació sobre l’escenari a partir de textos o de jocs. Ens expressarem amb una sola eina: el nostre propi cos i d’aquesta manera intentar que la mainada s’alliberi, perdi la vergonya i gaudeixi de sí mateix.

Tallerista: David Estany

Edats: P4 a 6è

Dia i hora: els dimecres

Lloc: Teatre

Quota: 50 € trimestre

(recomanable 10 inscripcions, màxim 15 – mínim 8) – estudiarem cada cas.

MECANOGRAFIA

CURS MECANOGRAFIA I, INICIACIÓ A LA MECANOGRAFIA, serà un curs d’iniciació a la mecanografia i la planificació provisional de la mateixa. Es treballarà amb infants que es vulguin iniciar en l’aprenentatge de la mecanografia i agafar una solidesa en el tecleig que els permeti avançar de manera molt més ràpida a l’hora de fer els seus treballs. La idea seria fer dos dies de mecanografia ( dimecres i divendres). Estaria adreçat a

infants de 5è i 6è de primària donant preferència als de sisè, doncs és el darrer any que són a l’escola.

El termini de l´activitat s´acabarà de concretar a les famílies interessades depenent del nombre d´inscrits però normalment s’inicia al novembre del 2020 i finalitzaria al maig. Constaria de 45 hores (aproximadament), de les quals, 30 hores corresponen al curs bàsic d’iniciació a la mecanografia i les 15 hores restant, serien les corresponents al curs de velocitat.

Tallerista: Xavi Planella www.mecarapidemag.com

Edats: 5è i 6è

Dia i hora: Dilluns, dimecres i divendres

Lloc: Aula de ciències

Quota: 55€ aprox/mes

(recomanable 10 inscripcions, màxim 15 – mínim 8) – estudiarem cada cas.

 

FUNKY

Descobreix la música i el ritme a través del moviment, la imaginació i la creativitat. Es treballarà amb la dansa

urbana actual i moderna i també els clàssics del funky.

Tallerista : Rocío Nieto

Edats: P4 a 6è

Dia i hora: els dilluns i els dijous

Lloc: Al teatre

Quota: 50 € trimestre

 

ANGLÈS

Extraescolar d’Anglès al migdia amb Interlingua Idiomes

Totes les activitats que es realitzen estan dintre d’un marc lingüístic acuradament estudiat

perquè l’adquisició del llenguatge es doni en camps semàntics específics i amb estructures adients per aconseguir a poc a poc la producció del llenguatge de manera natural. Fomentem en tot moment la immersió total a l’ idioma estimulant sempre els alumnes a utilitzar l’anglès (abans, durant i després de la classe) com una eina per comunicar-se amb els mestres d’anglès i els companys de classe.

A Educació Infantil l’aprenentatge es realitza mitjançant la presentació oral i visual dels

continguts. A través de contes, rimes, cançons, jocs, manualitats, mímica, etc. l’Infant entra en contacte amb la llengua de manera natural, lúdica i activa. L’alumne es familiaritza amb els sons, relaciona el vocabulari amb la imatge i aprèn a seguir instruccions sense adonar-se’n, obtenint com a resultat la producció del vocabulari après en un clima de joc i de descoberta.

A Primària les classes es dissenyen tenint en compte els programes escolars i inclouen

activitats per desenvolupar les quatre habilitats lingüístiques: expressió oral, expressió escrita, comprensió lectora i auditiva, sempre prioritzant la part oral i la motivació als alumnes a fer servir l’idioma en el context de la classe.

Metodologia:

S’utilitzaran llibres com a eina que faciliti la presentació dels continguts i la seva consolidació. Els llibres dels infants es guarden a l’aula durant tot el curs escolar i s’entreguen a final de curs acabats, corregits i segellats per l’acadèmia.

EDUCACIÓ INFANTIL METODOLOGIA DIDÁCTICA “Greenman & the Magic Forest”

Greenman & The Magic Forest està basat en les aventures d’en Nico i en Sam i la seva trobada amb en Greenman, el mag protector del bosc i la natura.

P4: GREENMAN AND THE MAGIC FOREST A

Conte: https://www.youtube.com/watch?v=KTxSM1vy_K0 Cançó: TPR:

https://www.youtube.com/watch?v=6p90vdFXYoA

P5: GREENMAN AND THE MAGIC FOREST B

Conte: https://www.youtube.com/watch?v=qZ9FnjkXmYI Canço: TPR:

https://www.youtube.com/watch?v=6p90vdFXYoA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA METODOLOGIA DIDÀCTICA “GUESS WHAT!”

https://www.youtube.com/watch?v=U5hqNTGlTuw

Guess What! És un innovador mètode de 6 nivells ideal per aprendre sobre el món que ens

envolta al mateix temps que s’aprèn anglès. Ofereix un desenvolupament de continguts molt pautat i amb els objectius d’aprenentatge clarament marcats, però a més, desenvolupa les

habilitats per a la vida en un sentit ampli, tant d’aprendre coses sobre altres àrees del currículum com d’explorar valors i habilitats socials.

  • Durant el nivell 1 i 2 de Guess What! els alumnes progressaran de manera continuada, des de la comprensió i la combinació de paraules, fins a traçar paraules per després escriureles tot completant frases
  • Durant el nivell 3 i 4 de Guess What! els alumnes segueixen les divertides aventures de

Tom, Lily, Anna i Max, un gos que juga a futbol, mentre s’emboliquen en la recerca d’un

tresor.

  • Durant els nivells 5 i 6 de Guess What! els alumnes segueixen les divertides aventures de

Ruby, Jack i Sofia quan una tablet misteriosa els transporta a través del temps i l’espai per

participar en un concurs.

Exàmens Oficials de la Universitat de Cambridge:

Guess What! ofereix suport constant als alumnes que volen presentar-se als exàmens

Young Learners (YLE) dels Cambridge Exams, ja que el programa del contempla els continguts dels exàmens.

Horari: els dilluns P4 i P5, els dimecres 1er, 2n i 3er i els dimecres també 4t, 5è i 6è

Preu activitat: 82€/trim

Preu dels llibres que es cobraran amb el rebut del primer trimestre:

  • Infantil (Student book, stickers & titelles )= 26.90€
  • Primària (Student book – Activity book ) = 52€ (serviran per 2 cursos escolars)

Especialista : A càrrec d’interlingua Idiomes

Lloc: Aula Ciències i avegades biblioteca

 

ESCACS A L´AULA

Escacs a l’aula és un projecte que neix amb quatre eixos: la cultura, la tecnologia, la docència i l’esport.

La pràctica dels escacs és un esport que facilita el desenvolupament intel·lectual, potència la capacitat de càlcul, la memòria, la lògica i ajuda d’abstracció.

A més de formar en valors com la confiança, amistat, respecte a l’adversari, respecte a les regles, constància, esforç, honestedat...

I és divertit!

El taller consisteix en un curs d'iniciació als escacs que consta de mitja classe de teoria dels escacs i mitja classe de partides d' entrenament. El taller inclou un torneig anual intraescolar (amb copes i medalles per als participants). Per una altre banda organitzem un torneig cada trimestre en col·laboració amb el club d'escacs Santa Eugènia on hi participen nens i nenes de tota la provincia de Girona.

Tallerista: Arnau (Escacs a l´aula)

Quota: 50 € trimestre

Lloc: Aula del costat de la sala de mestres

(recomanable 10 inscripcions, màxim 15 – mínim 8) – estudiarem cada cas.

MULTIESPORTS

És una activitat que depèn d’una entitat externa a l’AFA i el procés d’inscripció i dates és diferent.

Veieu el document adjunt “GAME” i entregueu la pre-inscripció a la bústia de l’AFA a l’entrada de l’escola o a la tutora del vostre infant.

El període d’inscripcions serà del 13 al 17 de setembre.

  • Cal retornar aquest formulari a la tutora.
  • Per tal de que l’activitat es pugui realitzar cal una inscripció mínima de 8 alumnes de la mateixa classe. Han de mantenir-se grups bombolles per protocol Covid.
  • Els grups es tancaran quan arribin a 12 alumnes per un motiu de ràtio/monitor.
  • Si algun curs no arriba a 8 alumnes amb una sola classe, però si amb els dos cursos (A i B) es podrà tirar endavant l’activitat portant mascareta.