Totes les famílies estem representades en el consell escolar de centre. Per això, és important dir la nostra opinió i intervenir en l'educació dels nostres fills i filles a través d'aquest espai.

 

El consell escolar és l'òrgan de participació més important que, com a mares i pares, tenim a l'escola. Aprofitem-ho!

 

La nostra participació és molt important ja que al consell escolar és on es prenen decisions rellevants relacionades amb temes que ens preocupen i determinants per a l'educació dels nostres fills i filles. Qüestions relacionades amb el funcionament i l'organització de l'escola, amb el projecte educatiu, l'horari, el programa d'activitats, el servei de menjador, acords diversos, i d'altres.

 

Si hi participem activament, com a mares i pares i com a AMPA,  estarem representats dins del centre educatiu. Tota la comunitat educativa hi està representada en el consell escolar.

 

La LOMCE s'ha encarregat de minvar la capacitat decisòria d'aquest espai, convertint-lo en un òrgan consultiu, per això hem de fer sentir més la nostra veu.

 

S’ha reclamat que el consell escolar continuï tenint les competències com fins ara i es restableixi el seu esperit de representació democràtica a les escoles. Malgrat aquesta llei, continua sent el nostre espai de referència per participar en l'educació. Per aquesta raó, la nostra implicació és més important encara.

 

AMB LA NOSTRA PARTICIPACIÓ GARANTIM EL FUNCIONAMENT DEMOCRÀTIC DE LA NOSTRA ESCOLA, JA QUE LA DEMOCRÀCIA AL CENTRE EDUCATIU ÉS FONAMENTAL.

 


El procés electoral és el període durant el qual es procedeix a la renovació de la meitat dels membres de cadascun dels sectors que formen el consell escolar. Cada dos anys, el Departament d’Ensenyament publica amb antelació una resolució amb les dates durant les quals s’ha de portar a terme aquest procés.

Com podem participar les famílies a les eleccions?

Hi podem participar de dues maneres diferents:

 • Presentant-nos com a candidatsper representar els pares i mares al consell escolar.
 • Participant el dia que el centre convoqui les eleccionsvotant els candidats que considerem més representatius. 

Quan les famílies participem en les eleccions donem suport al nostre candidat i deleguem en la seva veu i representació. És important tenir uns bons representants que ens informin i facin arribar les nostres aportacions i opinions. 

 

Per què és important que les famílies participem a les eleccions al consell escolar?

 • Són unaoportunitat per exercir el dret que tenim les famílies a decidir com volem l'educació dels nostres fills i filles. 
 • Participar-hi és molt important perescollir els nostres representants, els nostres consellers i conselleres.
 • La participació de tots els membres de la comunitat educativa a les eleccions ésclau, especialment per als sectors no professionals, com és el cas de les famílies
 • Les famílies som responsables de la formació dels nostres fills i filles. Per això, és important tenir uns bons representants al consell escolar que ens informin i facin arribar la nostra veu.
 • Les eleccions són una manera de valorar l'escola i contribuir a que el nostre fill/a la valori. 
 • És la manera de fer arribar la nostra veu en temes que ens preocupen (activitats extraescolars, alimentació, èxit educatiu,...)
 • Si ens impliquem en el seguiment i avaluació del funcionament de l'escolaincidirem en el desenvolupament i creixement personal dels nostres fills i filles.
 • Decidirem les relacions del nostre centre amb l'entorn (entitats, barri, poble, municipi,...), doncs el consell escolar decideix quines han de ser aquestes relacions. 

 

Què vol dir ser representant dels pares i mares al consell escolar?

 

 • Les mares i pares representants al consell opinen, aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.
 • La seva participació en el consell escolar vol dir, també, fer una tasca de representació. Això significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.
 • Per representar de manera eficaç totes les famílies del centre, s'han de recollir les seves propostes i opinions i portar-les al consell escolar. D'altra banda, també cal que els representats informin de tots els assumptes que es tracten en el consell escolar.